Bị thế giới đáp trả, Bộ Chính trị Trung Quốc không còn nhắc đến ‘sức ảnh hưởng quốc tế’