Biden dẫn đầu với khoảng cách hẹp ở Pennsylvania vào sáng 6/11