Biên bản họp của Fed: Hạn chót ngày 01/06 của bà Yellen đối với mức trần nợ có thể xảy đến vào ‘vài tuần sau nữa’