Biến động nhân sự trong Quốc vụ viện cho thấy ông Tập đang thanh trừng ảnh hưởng của ông Lý Khắc Cường