Biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ bay phấp phới trên bầu trời thành phố New York

Ngày 25/04/2024 đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Nhân dịp này, hôm 21/04/2024, các học viên ở New York đã tổ chức một sự kiện tại Công viên High Line ở Manhattan.Nguồn video: @大紐約新聞/Gan Jing World