Biểu tình biến thành bạo loạn ở Nam Phi: Ít nhất 117 người thiệt mạng, Chính phủ triển khai 25,000 quân dẹp loạn