Bill Gates lên kế hoạch bổ sung điện mặt trời, điện gió bằng lò phản ứng hạt nhân