Bitcoin sẽ không thay thế được đồng USD – nhưng đồng nhân dân tệ điện toán thì có thể