Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về lỗi trong sách giáo khoa lớp 1