Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt các nhà cung cấp vũ khí bị nghi ngờ cung cấp vũ khí cho Houthi

Bộ Ngân khố đã trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức mà bị nghi ngờ vì chuyển các bộ phận vũ khí và viện trợ cho Houthi.