Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố kế hoạch chi tiết để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc