Bộ Ngoại giao: Hoa Kỳ ‘đang hành động để ngăn chặn’ sự bành trướng của Trung Quốc ở Cuba