Bộ Ngoại giao: Hoa Kỳ ‘sẽ tiếp tục tập trung’ vào nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc