Bộ Ngoại giao ký Biên bản ghi nhớ lịch sử với tổ chức phi chính phủ Morocco