Bộ tộc Kogi có tuổi thọ cả 100 năm, để lại lời tiên tri cho nhân loại