Bộ trưởng Lục quân: Chiến tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể lan đến Hoa Kỳ