Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: Trung Quốc, Nga đã ‘vũ khí hóa không gian’