Bộ trưởng Quốc phòng: Israel sẽ khai triển chiến dịch tấn công trên bộ ở Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với quân đội: “Sắp hạ lệnh rồi.”