Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu 3 bước đối phó với quân đội Trung Quốc