Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ: Báo chí ở Mỹ đã mất đi tính liêm chính