Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên án các cuộc biểu tình bạo loạn