Boeing công bố chấm dứt sản xuất Dreamliner 787 ở tiểu bang Washington