Boeing phát hiện thêm vấn đề trong sản xuất máy bay 787 Dreamliner