Nuôi dưỡng tinh thần làm việc xuất sắc trong thời đại ‘tâm lý nạn nhân’