Bồi dưỡng tâm đồng cảm cho con, giúp trẻ có cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh