Bồi thẩm đoàn kết án cả ba viên cảnh sát trong phiên tòa xét xử thứ hai về vụ George Floyd