Bốn trụ cột chiến lược trong mối bang giao giữa Trung Quốc và EU đều đang rạn nứt