Bóng ma của Khrushchev, Castro hiện đang ám ảnh Cuba của Trung Quốc cộng sản