Bức Thư Đầy Khó Hiểu Của Tổng Thống Trump | Truth Over News

Phân Tích Bình Luận

262 Videos

Tổng Thống Trump Yêu Cầu Quốc Hội Can Thiệp Vào Cuộc Điều Tra Tài Liệu Mar-a-Lago, Đặt Ra Nhiều Câu Hỏi. Tuần trước, các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã gửi một…