Bức tranh ‘Bữa tiệc cuối cùng’ của Leonardo da Vinci: Chúa Jesus là tâm điểm