Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Buổi biểu diễn đầu tiên của Shen Yun tại Nam Hàn cháy vé: ‘Văn hóa truyền thống là diện mạo vốn có của nhân loại’