ByteDance chuyển hướng đầu tư hàng tỷ đô vào Singapore trong 3 năm