Ca dương tính virus Vũ Hán ở Đà Nẵng trở nặng nhanh, đợi xét nghiệm lần 5 mới công bố