Ca khúc chủ đề về Tu chính án thứ Nhất đạt giải thưởng mang đến danh tiếng cho ca sĩ trẻ đến từ Florida