Các bác sĩ Trung Quốc tham gia khóa đào tạo của Oxford bị cáo buộc dính líu đến thu hoạch nội tạng cưỡng bức

Ít nhất một nửa số bệnh viện ở Trung Quốc có tên trong chương trình đào tạo này bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước hậu thuẫn.