Các bức ảnh bị rò rỉ cho thấy trẻ em đang chịu đựng ‘những điều kiện tồi tệ’ tại Cơ sở Tuần tra Biên giới