Các chiến lược gia Đảng Dân Chủ tìm cách cản trở ông Trump ứng phó với hỗn loạn hậu bầu cử

Có một câu chuyện mới do giới quyền uy ở Hoa Thịnh Đốn dựng lên thông qua sự phối hợp với các tập đoàn truyền thông, và NBC News đã trực tiếp tường thuật trong một bài viết mới có tiêu đề: “Ngày càng có nhiều lo ngại rằng ông Trump sẽ sử dụng quân đội theo cách độc tài nếu ông quay trở lại Tòa Bạch Ốc.”

Quý vị không nghe nhầm đâu. Tin mới nhất mà Hoa Thịnh Đốn lan truyền là ông Trump sẽ sử dụng quân đội để thực thi một chế độ độc tài toàn diện nếu ông ấy đắc cử Tổng thống trong năm 2024, bởi vì chúng ta đã nghe nói nhiều rồi, rằng ông Trump là Hitler.

Kỳ thực thì bài viết này ám muội hơn nhiều, bởi vì mục đích thực sự của nó là khơi dậy những nỗi lo sợ về một chế độ độc tài Trump nhằm biện minh cho phản ứng thái quá trước việc ông ra tranh cử tổng thống hoặc trước nhiệm kỳ tổng thống mới của ông, tương tự như những gì họ đã làm hồi năm 2016 và 2020.

Tuy nhiên, lần này thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa, và họ đang nỗ lực ngăn chặn ông Trump ứng phó với sự hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử. Và sau đây là lý do.

----

Quan điểm trong video này là của người chủ trì chương trình, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.