Các chuyên gia: Bắc Kinh tái khẳng định việc hỗ trợ các công ty tư nhân trong nỗ lực ‘xoa dịu’ công chúng trong bối cảnh đàn áp