Các chuyên gia cảnh báo chương trình không gian của Trung Cộng là ‘mối đe dọa quân sự trực tiếp’