Các chuyên gia: Chính phủ Trump đang tăng tốc tách tài chính ra khỏi Trung Quốc