Các chuyên gia: Chủ tịch Tập sẽ vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do cạnh tranh quyền lực chính trị