Các chuyên gia: Chuyến thăm châu Âu sắp tới của ông Tập là nỗ lực mới của Bắc Kinh nhằm chia rẽ Hoa Kỳ và châu Âu

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang khuyên các nước khác đối phó với sự cưỡng ép kinh tế của ĐCSTQ.