Các chuyên gia: ĐCSTQ không trù định xâm lược Đài Loan, nhưng vẫn đang chuẩn bị cho chiến tranh

Cuộc thanh trừng quân sự nội bộ của ĐCSTQ và việc thiếu khả năng tác chiến đổ bộ đã cản trở chế độ này thôn tính Đài Loan bằng vũ lực.