Các chuyên gia: Dòng người Hoa lục di cư đến Hồng Kông là điều mà ĐCSTQ mong muốn

Cuộc biểu tình lần đầu tiên lên đến triệu người ở Hồng Kông vào ngày 09/06/2019 đã gây chấn động Bắc Kinh. Kể từ đó, Bắc Kinh bắt đầu nhen nhóm kế hoạch ‘toàn diện’ đối với Hồng Kông