Các chuyên gia: Đường đi của nhật thực toàn phần ngày 08/04 có thể thay đổi

Các nhà dự báo cảnh báo mây và bão có thể xuất hiện ở một số khu vực trọng điểm trong ngày 8/4.