Các chuyên gia: Bất ổn toàn cầu gia tăng khi Trung Quốc bổ nhiệm vị tướng đang bị Hoa Kỳ trừng phạt làm Bộ trưởng Quốc phòng