Các chuyên gia: Trung Quốc, Iran, và Nga ‘đang hợp tác chặt chẽ’ để làm suy yếu Hoa Kỳ