Các cơ sở kinh doanh ở Hollywood đặt chậu cây xương rồng trên vỉa hè để ngăn người vô gia cư dựng lều trại

Tuy rằng một số chậu cây đã bị đánh cắp, nhưng chiến lược này dường như đang phát huy tác dụng.