Các công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, hạn chế nguồn cung chip