Các công ty Trung Quốc, các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thể tăng tốc giảm giá giữa lúc NYSE hủy niêm yết